ระบบกำจัดปลวกเอ็กซ์เอร์ร่า (Exterra) คือการฝังสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าลงในดิน ในจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่าน ในการออกหาอาหาร และไม่้มีสารพิษเจือปน
 
การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment) เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกัน ปลวก แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง
 
EXTERRA กำจัดปลวก
   
   
     
     
 
 
น้ำยากำจัดปลวก AGENDA 25 EC
อาเจนด้า 25 อีซีสูตรประสิทธิภาพ ปกป้องนาน 5 ปี
 
ราคาปกติ 4,800.00 บาท
 
ราคาพิเศษ 2,700.00 บาท
 
     
คุณสมบัติเด่นเฉพาะ
1.

สารออกฤทธิ์ใหม่ ปกป้องบ้านและควบคุม กำจัดปลวก ได้หมดทั้งรัง

2.

ให้ผลในการควบคุมได้ 100%

3.

สามารถออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน

4.
ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวกปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่
5.

ออกฤทธิ์กับปลวกพร้อมกันทีเดียว 2 ทาง คือทางปากและทางผิว

6.

กำจัดปลวก ได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในอัตราต่ำมาก

7.

สารออกฤทธิ์สามารถส่งต่อจากปลวกตัวที่ได้รับ ไปให้ปลวกตัวอื่นๆได้

8.

ประสิทธิภาพการกำจัดปลวกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอัตราความเข้มข้นมากหรือน้อย

9.

ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   
กลไกการออกฤทธิ์ 2 รูปแบบ เอกลักษณ์เฉพาะอาเจนต้า
การออกฤทธิ์แบบแรก (ที่ความเข้มข้นต่ำ)
     
 
   

เมื่อปลวกเดินผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ ปลวกจะได้รับสารอาเจนด้าจากดินเข้าไป ทั้งด้วยการสัมผัสและการกิน โดยปลวกจะไม่ตายในทันทียังมีชีวิตอยู่ได้อีกระยะเวลาหนึ่ง และเมื่อกัลป์รังจะส่งต่อสารอาเจนด้า ไปให้ปลวกตัวอื่นๆในรัง ด้วยการป้อนอาหาร สัมผัสกัน ทำความสะอาดให้กันละกัน ลักษณะเช่นนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องลักษณะเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่ และในที่สุดปลวกก็จะตายหมดทั้งรัง

     
การออกฤทธิ์แบบที่สอง (ที่ความเข้มข้นสูง)

ปลวก ที่ผ่ายเข้าไปในบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง จะตายอย่างรวดเร็วจะไม่สามารถสร้างอุโมงทางเดินเข้าไปถึงโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างได้ ทำให้เกิดแนวกัน ปลวกที่จะช่วยหยุด ปลวกไม่ให้เข้าไปทำลายตัวอาคารบ้านเรือน

     
อาเจนต้า 25 อีซี ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ถูกใช้ในปริมาณน้อย
ไม่มีผลต่อการเจริญของพืชในดิน
ไมีมีผลต่อรา แบคทีเรีย และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในดิน

อาเจนด้า จะเกาะติดกับดินได้ดีโดยไม่ถูกน้ำละลาย หรือกรองออกจากดิน

   
อัตราส่วนในการผสม
สำหรับการกำจัดปลวก: ใช้ฉีดพ่น หรืออัดลงดินในอัตราส่วนผสม ดังนี้  อาเจนด้า 25 อีซี 1 ลิตร : น้ำ 100 ลิตร
   
คุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อทางการค้า ( Trade name) : อาเจนด้า 25 อีซี ( Agenda 25 EC )

กลุ่มสารเคมี ( Chemecal Group) : เฟนนิลไพราโซล ( Phenylpyrazole)

ชื่อสามัญและอัตราส่วน ( Commond name & %) : ฟิโปรนิล 2.5% W/ V (Fipronil 2.5 W/ V)

WHO Classification : Class III, Slightly toxic ( พิษน้อย)

ชนิดหรือรูปแบบ ( Formulation) : แบบสารละลายสูตรน้ำมัน (Emusifier Concentration)

ลักษณะที่ปรากฏ ( Appearance) : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน

กลิ่น ( Odor) : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน

     
   
 
 
     
     
 
 
 
   
All right reserved.
Copyright 2011@bug expert co.,ltd. Designed by nongnoy.net l กำจัดปลวก