ระบบกำจัดปลวกเอ็กซ์เอร์ร่า (Exterra) คือการฝังสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าลงในดิน ในจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่าน ในการออกหาอาหาร และไม่้มีสารพิษเจือปน
 
การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment) เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกัน ปลวก แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง
 
EXTERRA กำจัดปลวก
   
   
     
     
 
 
 
น้ำยากำจัดปลวก แม็กซ์ธอร์
 
ราคาปกติ 2,750.00 บาท
 
ราคาพิเศษ 2,000.00 บาท
 
 
   
แม็กซ์ธอร์เป็นสารสังเคาะห์เลียนแบบสกัด(ไพรีทรอยด์) จากดอกไม้พืชตระกูลเบญจมาศพืชพื้นเมืองในทวีปแอฟริกา(ดอกไบเฟรนทริน) สารออกฤทธิ์ที่อยู่ในแม็กซ์ธอร์ คือ
   
ไบเฟนทริน อยู่ในกลุ่มของไพริทรอยด์ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ลอกเลียนแบบสารป้องกัน และกำจัดแมลง
   
แม็ก ซ์ธอร์     มีค่า   Log KoC   สูงมาก ซึ่งหมายถึงสามารถจับกับอนุภาคของดินได้แน่นมาก ทำให้หลังจากที่น้ำระเหยแล้วแนวป้องกันปลวก ที่มีจะยังคงประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่ และนอกจากนั้นแม็กซ์ธอร์เป็นสารเคมีที่ไม่มีกลิ่น และไม่สร้างคราบสกปรกระหว่างที่ใช้
   

คุณสมบัติ

แม็กซ์ธอร์สามารถฆ่าและป้องกันปลวก ที่จะบุกรุกเข้าบ้านคุณได้โดยใช้ในอัตราส่วนที่น้อยกว่า ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกอื่นๆ ซึ่งใช้อัตราส่วนในการผสม คือ   แม็กซ์ธอร์ 1 ลิตร ต่อน้ำ 400 ลิตร   แม็กซ์ธอร์สามารถกำจัดแมลงศัตรูได้เกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น มด หมัด แมลงสาบ

   
   
   
 
 
     
     
 
 
 
   
All right reserved.
Copyright 2011@bug expert co.,ltd. Designed by nongnoy.net l กำจัดปลวก