ระบบกำจัดปลวกเอ็กซ์เอร์ร่า (Exterra) คือการฝังสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าลงในดิน ในจุดต่าง ๆ ที่คาดว่าปลวกจะเดินผ่าน ในการออกหาอาหาร และไม่้มีสารพิษเจือปน
 
การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment) เป็นการวางท่อไว้ใต้อาคารเพื่อกำจัด และป้องกัน ปลวก แล้วติดตั้งท่อตามแนวคานคอดิน ที่อยู่ใต้อาคาร การอัดน้ำยาเข้าท่อโดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูง
 
EXTERRA กำจัดปลวก
   
   
     
     
 
 
เหยื่อกำจัดหนู BARAKI
ชื่อผลิตภัณฑ์ บาราคี (Baraki)
ชื่อสามัญและอัตราส่วนสารออกฤทธิ์ : Difethialone 0.0025% WV
 
     
ประโยชน์
ใช้ในการกำจัดหนูชนิดต่าง ๆ เช่น หนูนา หนูท้องขาว หนูท่อ ในโรงเรือน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์กลไกการออกฤทธิ์ทำให้หนูตายอย่างธรรมชาต ิโดยการแข็งตัวของเลือดบาราคี เป็นเหยื่อสำเร็จรูปชนิดก้อนขี้ผึ้งทรงเหลี่ยมลูกเต่าสีแดง เมื่อหนูกินเหยื่อบาราคีจะไม่ตายในทันที ซึ้งหนูจะกระหายน้ำ และอาจจะลงไปกินน้ำในท่อระบายน้ำทำให้ตัวยาออกฤทธิ์เร็วขึ้น และปัญหากลิ่นเหม็นจากซากหนูก็อาจจะไม่มี
     
   
 
 
     
     
 
 
 
   
All right reserved.
Copyright 2011@bug expert co.,ltd. Designed by nongnoy.net l กำจัดปลวก